Wonen bij Vesteda

Wij willen zorgen voor een omgeving waarin u zich thuis voelt. Dat doen we door op een toekomstbestendige manier invulling te geven aan uw wensen.

Verhuurder en woningbelegger

Wij maken ons sterk voor meer woningen in het middensegment. We willen dat onze huurders nu én in de toekomst prettig kunnen wonen bij Vesteda, in betaalbare, duurzame huurwoningen. We doen dat in uw belang, met behulp van onze investeerders. Daarom hebben we een rol als verhuurder, maar ook als woningbelegger. In de video kunt u zien hoe dat werkt, en hoe we de belangen van u en onze investeerders laten samenvloeien.

Duurzaamheid zorgt voor leefbaarheid

Zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde investeringen vormen het uitgangspunt voor het uitbreiden van ons woningaanbod. We voelen ons medeverantwoordelijk voor het verduurzamen van de Nederlandse woningmarkt, op ecologisch, financieel en sociaal maatschappelijk vlak. Voldoende betaalbare huurwoningen, die het milieu minder belasten, helpen de problemen op de Nederlandse woningmarkt te verkleinen, en de leefbaarheid in wijken te vergroten. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar met hulp van partners als de Vogelbescherming Nederland en JINC.

Betaalbaar wonen in de grote steden

In grote steden is de druk op de woningmarkt het hoogst. Woningen worden steeds duurder, of zijn simpelweg niet meer te krijgen. Voor grote groepen mensen levert dat problemen op. Niet alleen de woningzoekenden, maar de hele stad lijdt hieronder.

Woningdelen

Het is belangrijk dat we mensen met een essentieel beroep betaalbaar kunnen laten wonen in de stad waarin ze werken. Zonder hen functioneren de grote steden simpelweg niet. Om daarbij te helpen, maken we woningdelen mogelijk voor vrienden en collega’s. Zo hebben we bijvoorbeeld op onze website een actiepagina ingericht voor woningdelen in Amsterdam.

Alles onder één dak

Vesteda is de enige organisatie in Nederland die het beleggen in woningen combineert met het verhuren, beheren en onderhouden van diezelfde woningen. Hierdoor heeft Vesteda veel inzicht in wensen en eisen van huurders. Tegelijkertijd hebben huurders die wonen bij Vesteda daardoor het gemak van één aanspreekpunt voor vragen over verhuur, beheer en onderhoud.

Spoedgeval of niet, wij lossen het op

Is er een lekkage, werkt de verwarming niet meer of is de lift stuk? Voor spoedgevallen zijn we 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Een kapotte lamp in het trappenhuis of een loszittende tegel in de badkamer? Geen spoed, maar best vervelend. Als u iets wilt laten repareren, kunt u uw reparatieverzoek eenvoudig en snel melden via ons klantportaal: Mijn Vesteda.

Kleine en grote verbeteringen

‘Thuis voelen’ wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de woning, maar ook door faciliteiten in de buurt of in het gebouw, en goed contact met de verhuurder of beheerder van de woning. Ook op deze vlakken hebben we in 2020 stappen gezet. Zo hebben we de entrees van een groot aantal appartementencomplexen opgeknapt. Naast dat de entree het visitekaartje van het gebouw is, zorgt een schone, moderne entree doorgaans ook voor prettig thuiskomen, meer sociale cohesie en een veilig, geborgen gevoel.

Opgefrist en geüpgraded

Meer kleur, meer groen, meer faciliteiten, het wegwerken van achterstallig onderhoud, maar ook betere informatievoorziening vanuit Vesteda stonden in 2020 centraal bij het aanpakken van de gedeelde faciliteiten. Zo hebben we – als pilot – sinds kort bij een aantal entrees schermen geïnstalleerd met nieuwsbulletins en informatie over het complex. Ook hebben we in het kader van ‘veilig wonen’ 13 AED’s geplaatst in onze gebouwen. Dit jaar zullen er nog 20 volgen.

2020 in cijfers

Uiteraard maken wij elk jaar een uitgebreid jaarverslag, waarin alle behaalde resultaten, maar ook onze plannen voor de toekomst staan. Het is in het Engels geschreven, zodat het toegankelijk is voor een zo groot mogelijk publiek. Het gehele jaarverslag is te bekijken op:

www.vestedareport.com

Naast de behaalde resultaten in 2020 en onze plannen voor de toekomst, leest u hier meer over onze organisatie, de keuzes die we maken en de motivaties achter die keuzes. Hier vindt u ook de financiële verantwoording en de cijfermatige onderbouwing van vrijwel elk onderwerp dat we u op deze website in een notendop hebben laten zien.