Tevreden wonen

Uw woonplezier is een belangrijke motivator voor het verbeteren van onze diensten. Wij concentreren ons daarbij niet alleen op persoonlijke woonwensen, maar ook op buurtbelangen. Tevreden buren zijn fijne buren, en fijne buren zorgen er samen voor dat ze tevreden wonen.

Tevreden wonen doe je samen

In een jaar waarin we vaker thuiszaten dan we zouden willen, reikt een klein gebaar heel ver. Zo hebben we met de actie ‘doe je buren een plezier’ ingezet op het veraangenamen van de directe woonomgeving. Eenvoudige tips en simpelweg een beetje rekening houden met elkaar, maken het woonplezier voor iedereen in de buurt al heel snel een flink stuk beter.

Meer contact met huurders, maar ook tussen huurders

De drempel om contact met ons op te nemen moet voor u zo laag mogelijk zijn. Maar dat is niet het enige dat telt. Uw woonplezier hangt ook samen met de bereidwilligheid, het gemak en de mogelijkheden waarmee huurders onderling contact kunnen hebben. Daarom investeren we in projecten om de saamhorigheid en het contact tussen huurders te faciliteren. Helaas gooiden de coronamaatregelen in 2020 roet in het eten, waardoor veel gezamenlijke projecten geen doorgang konden vinden, of alleen in zeer afgeslankte vorm. We hopen dat 2021 ons weer voldoende mogelijkheden biedt om de trend, die we een aantal jaren geleden hebben ingezet, zonder beperkingen door te kunnen zetten.

Tevreden huurders

Ruim een jaar geleden stelden we onszelf tot doel om de beste verhuurder van Nederland te worden. Dat is een uitdaging, maar ook een goede motivator om elke dag weer ons best te doen. Om te weten of we op de goede weg zitten, stellen we regelmatig vragen aan onze huurders. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe tevreden u bent met onze service, maar ook met uw woning en woonomgeving. Zeker in 2020 hebben we huurdersonderzoeken verricht om te weten in hoeverre de uitbraak van het coronavirus impact had op de kwaliteit van uw woonomgeving. Zo hebben wij als verhuurder meer inzicht verkregen in hoe wij onze huurders meer woonplezier zouden kunnen bieden.

De basis voor verbetering

Vragen stellen is natuurlijk niet genoeg. Met de antwoorden die we op onze vragen krijgen gaan we concreet aan de slag. Zo kunnen we ook dit jaar laten zien dat we werken aan het beter afstemmen van onze dienstverlening op uw wensen. Veel van de onderwerpen waarover u op deze website leest – maar bijvoorbeeld ook deze website zelf – zijn een direct gevolg van wat huurders ons hebben aangedragen.

Elke mening telt

We vinden het belangrijk om te weten hoe u uw contactmomenten met Vesteda waardeert. Zo meten we elk jaar de tevredenheid over de klachtenafhandeling (5,0) en reparatieverzoeken (6,8). Op deze onderdelen kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren. Ook zien we wat er beter gaat dan vorig jaar, bijvoorbeeld de algemene tevredenheid over ons bedrijf (7,1) en onze dienstverlening (6,9). Wat we erg fijn vinden, is dat onze huurders zowel hun woonomgeving (7,6), als hun woning zelf (7,4) in 2020 hoger waarderen dan het jaar ervoor. Net als iedereen zaten onze huurders in 2020 noodgedwongen vaker thuis, maar gelukkig is de waardering voor de thuisomgeving toch toegenomen.

Verschillende fasen, verschillende behoeften

Natuurlijk is geen enkele huurder hetzelfde. In verschillende levensfasen ontstaan verschillende behoeften. Daarnaast hebben nieuwe huurders andere verwachtingen dan huurders die al een tijdje in hun woning wonen. Zelfs vertrekkende huurders kunnen ons veel leren over onze dienstverlening. Om rekening te kunnen houden met al die verschillende wensen, hebben we een nieuw onderzoeksplatform gekoppeld aan onze bedrijfssystemen, en onze enquêtes aangescherpt.

Meer dan cijfers

Cijfers zeggen natuurlijk niet alles. We willen vooral weten waarom onze huurders ons een hoog, of juist een laag cijfer geven. Daarvoor gebruiken we onder andere klantenpanels. We zijn altijd op zoek naar huurders die ons willen helpen om onze dienstverlening te verbeteren, dus ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Ziet u het zitten om eens deel te nemen aan een klantenpanel? U kunt zich aanmelden met het onderstaande formulier.

Ja, ik wil deelnemen aan een klantenpanel

Vesteda mag mijn gegevens opslaan en gebruiken voor communicatie over het klantenpanel *
Bedankt voor uw aanmelding! Wanneer u voor een klantenpanel wordt geselecteerd, ontvangt u bericht van ons.
Oeps, dat ging niet helemaal goed. Wilt u het nog een keer proberen?
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Digitale diensten die het woongenot vergroten

In 2020 hadden we de beschikking over een nieuwe website, samen met een nieuw klantportaal en een verhuurportaal. Het afgelopen jaar heeft 75% van onze huurders al gebruik gemaakt van het nieuwe klantportaal. Zij kunnen er storingen melden, maar bijvoorbeeld ook gegevens inzien die voor hen belangrijk zijn. Tevreden wonen zit ‘m immers ook in het verlagen van de contactdrempel, en het versimpelen van processen waar u soms als huurder mee te maken krijgt.

Handige info in beeld en geluid

Om meer duidelijkheid te scheppen over onderwerpen waar huurders regelmatig mee te maken hebben, maken we instructievideo’s. U ziet hier één voorbeeld, waarin onze collega Dulce u meer vertelt over ons klantportaal. Op Youtube vindt u nog een flink aantal andere, handige video’s. Naast tips en instructies vindt u er ook digitale bezichtigingen van woningen uit onze portefeuille. Ook vertellen huidige huurders over hun ervaringen met ons, onze service, hun woonomgeving en natuurlijk hun woning.