Duurzaam wonen

We vinden het belangrijk dat onze huurders bewust met hun woonomgeving kunnen omgaan. Zowel in ecologische, economische als sociale zin. Waar mogelijk helpen wij hen met duurzaam wonen, en uiteraard doen wij uit eigen beweging ook een aardige duit in het zakje.

Een fijne plek om te wonen

Woonplezier zit in meerdere dingen. Voldoet de woning aan alle wensen? Is er goed contact met de buren? Ook zaken als betaalbaarheid, veiligheid of de ecologische voetafdruk kunnen bepalend zijn. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar wat minder voor de hand ligt, is hoe wij het woonplezier van alle huurders kunnen verbeteren, en op welke onderdelen de nadruk zou moeten liggen.

Woonplezier is voor iedereen anders

Bewonersgeluk, of hoe blij u van uw woonomgeving wordt, is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Om een vinger aan de pols te houden, hebben we samen met de Vrije Universiteit onderzocht hoe bewonersgeluk objectief kan worden gemeten en verbeterd, zodat we op een goed onderbouwde manier het woongenot van onze huurders kunnen verbeteren. Veel groen in de buurt en een gevoel van veiligheid spelen een grote rol. Genoeg ruimte en de mogelijkheid om te ontspannen in de woning zijn minstens zo belangrijk, net als een rustige omgeving en goed contact met de buren.

Beter voor mens en milieu

Duurzaamheid is een belangrijke factor bij het verbeteren van ons woningaanbod. Bij de renovatie van bestaande huurwoningen en bij de aankoop van nieuwe huurwoningen, letten we in het bijzonder op energiebesparende maatregelen en minder milieubelastende alternatieven. Dat geldt overigens niet alleen voor onze huurwoningen, maar ook voor onze kantoorpanden. ‘Groen doen’ is overigens minstens zo belangrijk als investeren in groene techniek. Ook op het gebied van groen gedrag geven we dus graag het goede voorbeeld, en geven we meer betekenis aan het begrip ‘duurzaam wonen’.

Duurzaam en verantwoord

Volgens ons moet een woningverhuurder maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid nemen. Wij zien het verduurzamen dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van onze dienstverlening. Onze doelstelling is dat in 2024 99% van de woningen in ons portfolio een groen label (A, B of C) dragen. In 2019 hebben we al 9,1 miljoen euro geïnvesteerd om 2.740 woningen te verduurzamen. In 2020 viel tenminste 90% van onze woningen onder label A, B of C, en slechts 10% onder E, F en G. We zijn dus goed op weg, en we gaan graag op dezelfde voet verder.

Duurzaam wonen voor mens en dier

In onze verduurzamingsplannen is niet alleen het welzijn van de mens meegenomen, maar ook dat van dieren. Zo hebben we al geruime tijd een samenwerking met de Vogelbescherming Nederland. Met het aanleggen van groene daken, neststenen en vogelvides krijgen vogels en andere dieren, zoals vlinders en bijen, weer een betere leefomgeving in het stedelijk gebied. In dat kader werden er neststenen of vogelvides in verschillende huurcomplexen aangebracht, en in 2021 zullen er nog meer volgen.

Ook bij nieuwbouwprojecten een plek voor de natuur

Naast het doen van aanpassingen bij bestaande wooncomplexen, willen we ook dat bij recent opgeleverde nieuwbouwprojecten van begin af aan aandacht is voor het welzijn van dieren. Zo werken we aan welkomstpakketten voor huurders van nieuwbouwwoningen, om hen te helpen hun (vaak nog kale) tuin groener, en dus ook vogel-, vlinder- en insectvriendelijker te maken.

Verantwoord verwarmen en koken

Gasloos koken en verwarmen staat in ons land hoog op de agenda. En niet voor niets; we hebben een toekomstbestendig, minder vervuilend en veiliger alternatief dan aardgas nodig. Bij renovatie- en nieuwbouwprojecten ligt onze focus uiteraard op het bieden van alternatieven voor het verbruiken van aardgas, gecombineerd met aanvullende, duurzame oplossingen.

In het groot, maar ook in het klein

Natuurlijk focussen we bij het verduurzamen niet alleen op grote wooncomplexen, maar ook op eengezinswoningen. Eén van deze projecten heeft zelfs een A+++ label gekregen, dankzij slimme technieken als luchtdicht bouwen, en verwarming van de woning met een individuele warmtepomp, waarbij het elektriciteitsverbruik wordt gecompenseerd door zonnepanelen.

Groene en duurzame technische innovaties

Het verduurzamen van de woonomgeving zit ‘m in kleine, maar soms ook in grote zaken. Zo is er onze ‘Slim wonen’-app. Deze wordt als proef bij grote verduurzamingsrenovaties ingezet als middel om huurders te helpen hun woning duurzaam te gebruiken. De app geeft advies op basis van persoonlijke data, per individuele meter. Project Milestone, een nieuwbouwproject in Eindhoven waaraan wij deelnemen, leverde eind april de eerste 3D-geprinte woning op. Daarnaast starten we een pilot voor het plaatsen van 5.000 zonnepanelen op de daken van onze huurwoningen. Mocht dit economisch haalbaar en schaalbaar zijn, dan levert dit, naast een bron van groene energie, ook een besparing op van de woonlasten.

Goed voor het milieu, het woongenot én de portemonnee

Als het gaat om het toepassen van technieken die onze huurwoningen milieuvriendelijker moeten maken, staat het verlichten van de druk op het milieu voorop. We onderzoeken daarbij natuurlijk ook alle mogelijkheden om het wooncomfort te verbeteren en een forse energiebesparing te realiseren. Het één hoeft het ander immers niet uit te sluiten. Enkele huurders in gerenoveerde huurwoningen en nieuwbouwprojecten genieten al van deze voordelen, maar natuurlijk is het onze wens om dit in de toekomst zo breed mogelijk te trekken.