Betaalbaar wonen

In een woningmarkt die elk jaar verder onder druk komt te staan, is het belangrijk dat woningen betaalbaar en beschikbaar blijven voor een breed publiek.

Grote behoefte aan betaalbaar wonen

Wij willen zorgen voor voldoende, betaalbare huurwoningen. Met name in het middensegment, waar het tekort het grootst is. Huurders in het middensegment verdienen bijvoorbeeld meer dan de inkomensdrempel die geldt voor een sociale huurwoning, of krijgen te maken met lange wachtlijsten. Daarnaast is het steeds lastiger om een geschikte en betaalbare koopwoning te vinden. Betaalbaarheid en zelfs beschikbaarheid vormen voor veel woningzoekers een uitdaging. Als woningverhuurder met een sociale inborst, dragen we daarom op verschillende manieren bij aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment.

Meer aanbod in het middensegment

Ons woningaanbod is gestegen van 27.290 in 2019 naar 27.482 in 2020. We hebben een aantal woningen verkocht, maar er zijn ook nieuwe bijgekomen: 426 stuks. Daarnaast is er in 2020 getekend voor nog eens 486 nieuwbouwwoningen. En niet voor niets: met name in het middensegment, dat zo onder druk staat, zijn we op deze manier flink gegroeid. Het zijn stuk voor stuk moderne, duurzame en betaalbare huurwoningen.

Gematigde huurverhoging

Om voor meer betaalbare huurwoningen te zorgen, voerden wij in 2020 al – voor het vijfde jaar op rij – geen maximale huurverhoging door. Onze investeerders, pensioenfondsen en verzekeraars, nemen hierdoor bewust genoegen met een lager rendement. Het is fijn om te zien dat ook zij hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Ook in tijden van crisis een veilig thuis

De coronacrisis treft iedereen. Direct of indirect, qua gezondheid, bewegingsvrijheid, maar ook financieel. Huurders die vanwege de coronamaatregelen in acute huurbetalingsproblemen komen, hoeven bij ons niet te vrezen voor huisuitzetting. Een uitzonderlijke situatie als de coronapandemie vraagt om uitzonderlijke oplossingen. Huurders die hard getroffen zijn door corona, en contact met ons opnemen, kunnen rekenen op een maatwerkoplossing. Bovendien betalen huurders die huurachterstand oplopen, bij ons geen wettelijke incassokosten. Zolang achterstallige huurtermijnen bij ons in behandeling zijn, hoeft dat overigens nooit. Daarnaast hebben we huurders met een tijdelijk huurcontract – waar mogelijk – een verlenging aangeboden. Ongeveer 1% van onze huurders heeft in 2020 contact met ons gezocht voor een maatwerkoplossing. Ervaart u zelf problemen met de betaling van uw huur? Twijfel dan niet en neem contact met ons op.

Een woning die bij uw situatie past

Niet alleen tijdens een wereldwijde pandemie, maar ook bij andere omstandigheden, proberen wij huurders die kampen met een betalingsachterstand aan een passende oplossing te helpen. Levensomstandigheden kunnen immers plotsklaps veranderen. Dit kan iedereen overkomen, en betaalbaar wonen speelt dan ineens een hoofdrol. Zo hebben we in 2020 een aantal huurders kunnen helpen, door hen een goedkopere, doorgaans kleinere woning uit ons aanbod aan te bieden. En andersom kan natuurlijk ook; de kans is groot dat huurders die graag groter of op een andere plek willen wonen, dankzij ons ruime aanbod snel iets vinden wat beter bij hun wensen past dan hun huidige huurwoning.

Huur wijzer met onze huurwijzer

Bij het huren van een woning komt er veel op huurders af, ook in financieel opzicht. Het kan soms lastig zijn om van tevoren in te schatten of een woning ook op de langere termijn betaalbaar blijft. Om meer duidelijkheid te verschaffen, werken we aan een huurwijzer. Deze helpt zowel nieuwe als bestaande huurders om in te schatten of een huurwoning betaalbaar is, én ook blijft.

Wat is betaalbaar wonen?

Om niet alleen op eigen kennis te varen als het gaat om een belangrijk thema als betaalbaarheid, maken we gebruik van de expertise van het Nibud. Zij toetsen onze huidige inkomenseisen en de toetsingsmethodiek die wij hanteren voor het verhuren van onze woningen. Het Nibud is onpartijdig. Vanuit deze onafhankelijkheid kunnen zij toetsen of wij ons werk goed doen. Zo weten we zeker dat we een bijdrage leveren aan het toegankelijk houden van de woningmarkt.

Vragen over uw (toekomstige) woning?

De huurwijzer is natuurlijk niet de enige informatiebron voor huurders. Alle vragen over het huren van een woning kunt u aan ons stellen. Misschien staat het antwoord op uw vraag zelfs al op onze website. Onze webpagina ‘veelgestelde vragen‘ kan wellicht meteen al uitkomst bieden. Uw woonplezier is belangrijk voor ons. We willen ervoor zorgen dat u zowel op de korte als op de lange termijn tevreden bij ons huurt.

Aandacht vragen voor betaalbaar wonen

Het toegankelijk houden van de woningmarkt is één van onze belangrijkste speerpunten. We passen dat niet alleen toe op ons eigen portfolio, maar we kijken ook buiten onze eigen muren. Zo spelen we een actieve rol in publieke discussies over het landelijk en gemeentelijk woningbeleid, met name in de grote steden, waar de druk op de woningmarkt het grootst is. We hebben contact met bestuurders op zowel gemeentelijk als landelijk niveau en zetten in op landelijke afspraken voor het stimuleren van de bouw van nieuwe middenhuurwoningen.

Afspraken voor een sociale, particuliere huurwoningmarkt

We zijn een groot voorstander van het maken van algemene afspraken, zoals over een maximale huurverhoging, waar iedere verhuurder zich aan zou moeten houden. Zo kunnen exorbitante huurbedragen en andere uitwassen beter worden tegengegaan. Dit is hard nodig om de huurwoningmarkt toekomstbestendig te maken. Met een aantal bindende regels en richtinggevende afspraken houden we het huuraanbod in ons land gezond en weten we zeker dat huurwoningen ook in de jaren die voor ons liggen bereikbaar blijven voor huurders in het middensegment.